rodzina

2015 – rok początkującej rodziny

Niezły był ten, właśnie mijający, rok 2015. Zaczął się pełną parą od wielkich przygotowań do jak najlepszego przyjęcia nowego członka…